Veiligheid en gedrag

Veiligheid

 

Veiligheid

Nederland kent een grote diversiteit aan fietsers en fietsvormen die elkaar allemaal tegenkomen op het fietspad. Snel, langzaam, met of zonder trapondersteuning. De NTFU vindt gedragsbeïnvloeding en de kwaliteit van fietsinfrastructuur leidend om de veiligheid van zo veel mogelijk fietsers te waarborgen.

 

Gedrag

De NTFU vindt dat verenigingen en individuele fietsers verantwoordelijk zijn voor hun eigen veiligheid en gedrag. Ten eerste moeten zij zich houden aan de geldende verkeersregels. De NTFU stimuleert en adviseert daarnaast over het juiste gedrag via opleidingen en de gedragscampagnes De Echte Wielrenner en De Buitencode. Daarnaast maken we ons binnen de Alliantie Samen Fietsen samen met de ANWB, Fietsersbond, KNWU, Landelijk Fietsplatform en VeiligheidNL sterk voor een veilig fietspad.

 

https://www.ntfu.nl/kenniscentrum/veilig-fietsen