NTFU

Wie is de NTFU

Wielersportbond NTFU behartigt de belangen van de sportieve fietser. Wij zetten ons in voor kwaliteit en veiligheid binnen de wielersport. Samen met onze verenigingen en partners bieden we ruim 75.000 sportieve fietsers mooie toertochten, trainingen en clinics, praktische kennis over de wielersport én aantrekkelijke producten en diensten.

Missie van de NTFU

De NTFU zet zich in voor de belangen van iedere wielersporter met oog voor de totale wielersport. De NTFU verbindt en creëert de juiste randvoorwaarden zodat iedere Nederlander de wielersport optimaal kan beleven.

Visie van de NTFU

De NTFU stelt de beleving van de (potentiële) wielersporter centraal. Het bedienen van deze sporter kan wat ons betreft niet zonder sterke

verenigingen. We faciliteren verenigingen bij het creëren van aanbod en nemen belemmeringen weg die het aanbieden van goed sportaanbod bemoeilijken of onmogelijk maken. Deze visie resulteert in drie accenten waarop de NTFU zich de komende jaren extra op gaat toeleggen:

Verenigingen | Sterke verenigingen en voldoende goed aanbod

Fietsers | Optimaal beleven van de wielersport

Belangenbehartiging | Goede en toegankelijke infrastructuur

Meerjarenbeleidsplan 2021-2024 en jaarplan 2022

We hebben een meerjarenbeleidsplan opgesteld tot 2024. Per jaar wordt dit plan vertaald in een jaarplan met concrete doelstellingen.

https://www.ntfu.nl/over-ons/onze-visie-en-missie